Über chronik.LE - Türkisch

Chronik.LE nedir?

Chronik.LE Leipzig ve civarındaki bölgelerde olan neonazi, ırkçı ve ayrımcı aktivite belgelerinin mümkün olduğunca büyük çapta bir araya toplanması ve analiz edilmesi amaçlı bir projedir. Şimdiye kadar olan çalışmalarımız bu bölgede neonazi aktivitelerinin ve günlük ırkçılığın çok yaygın olduğunu gösteriyor. Projenin gerçekleşmesinin sebebi sağ görüşlü kişilerin son zamanlarda artan şiddeti ve Leipzig bölgesindeki neonazilerin güçlenmesi. Sağcılardan kaynaklanan şiddet kurbanlarını bilgilendirme kuruluşu RAA Sachsen'in verilerine göre Leipzig şehri 2011 yılındaki 36 saldırıyla (bir önceki sene 44 saldırı olmuştu) bu şiddetin merkezlerinden biriydi.

Chronik LE ile kamuoyu için geniş çaplı bilgi ve araştırma kaynağı oluşturulacaktır. Projenin düşüncesine göre, sadece olaya vakıf olanlar, neonazi, ırkçılık ve ayrımcılığa karşi etkili bir şekilde mücadele verebilirler.

Neler belgenecek?

Chronik LE nin amacı neonazi, ırkçı ve diğer ayrımcı olaylara geniş bir bakış açısı sunmak. Bunlara neonazilerin örgütlü ve örgütsüz şiddet ve propaganda etkinlikleri, güncel yaşamda ve medyada ırkçılık, ırkçılık, antisemitizm ve cinsiyetçi olayların yanısıra eşcinsel, evsiz barksız ve özürlü insanlara karşı yapılan düşmanlıklar eklenebilir.

Bu dökümanlarla chronik.LE, bu olaylardan etkilenen kişiler güçlendirilecek ve sivil toplum kuruluşları dışlanma ve ayrımcılığa karşı destekleneceklerdir. Bunun yanısıra halkın bu konudaki bilinci arttırılıp, eleştirisel tartışmalara teşvik edilecektir. Chronik.LE bu yüzden eğitim, okul, yerel siyaset ve medya alanlarında yabancılarla çalişan kişilere de başvurmaktadır. Ayrıyeten kısa dosyalarda toplanan olaylar analitik şekilde hazırlanarak, ayrımcılıkla ilgili hareket imkanları gösterilecektir.

Chronik.LE‘yi, kimler yapıyor

Chronik.le „Engagierte Wissenschaft“ Leipzig derneğinin bir çalışma gurubu olup fahri çalışan bir yazı işleri kurulu (redaksyon) tarafından yürütülmektedir. Ciddi, güvenilir röportajcılığa önem veriyoruz. Belgeleme projesi imkan dahilinde geniş kitle katılımına önem veriyor. Ayrımcılıktan
etki gören kişilerin yanısıra, bilhassa bu konuyla ilgilenen kişiler, halk girişimleri, bilgilendirme kuruluşları, ayrımcılık karşıtı kuruluşlar ve antifaşist gruplar bu belgelendirmeye katılacaklardır. Bunların dışında herkes benzeri olayları bildirebilir. Yazı isleri kurulu olayın gerçekliğini kısa zamanda denetleyip yayınlamaya çalışacaktır.

Soru ve önerileriniz için bizimle lütfen kontakt/olay bildirme yoluyla iletişim kurabilirsiniz