Über chronik.LE - Polnisch

Czym jest chronik.LE?

chronik.LE to projekt mający na celu gromadzenie i analizę danych na temat neonazistowskich, rasistowskich i dyskryminacyjnych incydentów w Lipsku i okolicach. Z dotychczasowej pracy wynika, że aktywność neonazistów jak i rasizm w życiu codziennym są wysoce rozpowszechnione w tym rejonie. Głównym powodem założenia organizacji był wzrost przemocy na tle prawicowym oraz umocnienie się ugrupowań neo-nazistowskich w Lipsku. Według poradnictwa ofiar przemocy na tle prawicowym RAA w Saksonii, Lipsk był w ostatnich latach jednym z głównych miejsc przestępstw o wyżej wymienionym charakterze. W roku 2011 zostało zarejstrowanych 36 przypadków prawicowej przemocy, rok wczesniej było ich 44.

chronik.LE ma służyć jako źródło informacji dla społeczeństwa. Tylko osoby poinformowane, są w stanie skutecznie występować przeciwko rasizmowi i dyskryminacji.

Co będzie dokumentowane?

Celem chronik.LE jest udostępnianie aktualnych informacji o zajściach na tle prawicowym. Dokumentowane będą: przemoc i propaganda zorganizowanych i nie zorganizowanych ugrupowan neonazistowskich w życiu codziennym oraz w mediach, rasistowskie, antysemickie i seksistowskie incydenty, wrogość wobec homoseksualistów, bezdomnych i niepełnosprawnych.

Naszym celem jest wspieranie poszkodowanych a zarazem wzmocnienie inicjatyw obywatelskich na rzecz zwalczania dyskryminacji. Ponadto chodzi o uświadomienie problemu i inicjowanie krytycznych debat na ten temat. chronik.LE zwraca się również do przedstawicieli różnych dziedzin edukacji, samorządów i mediów w celu rozpowrzechniania danej wiedzy. Zebrane przypadki będą analizowane w celu identyfikacji możliwych działań w kontaktach z dyskryminacją.

Kto tworzy chronik.LE

chronik.LE jest korporacją Lipskiego stowarzyszenia "Engagierte Wissenschaft". Działająca społecznie redakcja kładzie nacisk na wiarygodność sprawozdań, i szerokie zaangazowanie uczestników. W dokumentacji uczestniczą oprócz ofiar dyskryminacji, przede wszystkim zainteresowane osoby, grupy obywatelskie, poradnie ofiar, antydyskryminacyjne inicjatywy i grupy antyfaszystowskie. Możliwe jest samodzielne zgłaszania przypadków. Redakcja stara sie o jak najszybszą weryfikację i poblikację zgłoszeń.

W razie pytań lub sugestii prosimy o kontakt: Kontakt | zgłoszenia incydentu